Cene izrade softvera i od čega zavise:

• Cena programa zavisi od puno faktora ali uvek ćete znati cenu unapred.
Koji su to faktori?
Vreme potrebno da se izradi softver zavisi od toga kakav program želite odnosno koliko kompleksan. Kao što smo već napomenuli Vaši zaposleni moraće da odvoje vreme i da objasne sve pojedinosti i sve Vaše zahteve vezane za procese u Vašem sistemu onima koji treba da izrade program. To je možda i najvažniji korak, što preciznije i konkretnije informacije date to bolji program dobijete.
Šta sve spada u cenu izrade softvera?
-Dobijate račun i garantni rok od godinu dana na ispravnost i rad pri pravilnoj upotrebi programa;
-Dajemo mesec dana garancije za ispravke grešaka u programima ako postoje i za minimalno ispravljanje programa po dogovoru;
-Dobijate besplatnu obuku za rad na programu,
-Dajemo jasne uslove za održavanje softvera posle isteka garantnog roka.
Konkretno koliko se kreću cene softvera (izrade programa)?
Cene izrade programa kreću se od 50 € pa do par hiljada evra, sve zavisi šta je to što je Vama konkretno potrebno.
Konačnu cenu znaćete posle kontakta sa nama.

Ostale informacije vezane za izradu softvera su:

• Programe radmo u C# jeziku;
• Koristimo SQL bazu podataka;
• Pročitajte osnovne podatke za izradu softvera. Detaljnije...
• Pogledajte spisak trenutno najtraženijih programa. Detaljnije...
• Ako naručite više programa dobijate popust;
• Malu prednost za izradu softvera imaju zahtevi iz Beograda, razlog sedište firme - Beograd. Naravno nije uslov;
• Za sve dodatne informacija kontaktirajte nas. Kontakt