Šta je site map (mapa sajta)?

• Site map služi kao lista svih stranica Vašeg sajta i detaljnije objašnjava šta je sadržina tih stranica. Naprednije verzije mogu da služe kao spisak svih video fajlova, svih slika ili vesti celog sajta.
• Zašto je to bitno? Najvažniji razlog su pretraživači. Site map olakšava pretraživačima da "obiđu" i popišu sve stranice Vašeg sajta.
• Kakvu konkretnu korist imamo od toga? Kada objavite novi sadržaj na sajtu, želite da taj sadržaj što pre "obiđu" pretraživači i da taj sadržaj skoro momentalno postane dostupan široj populaciji. Site map Vam olakšava u tome, jer pretraživačima gotovo momentalno kažete da postoji još jedna strana sajta koju bi trebalo da obiđu.
• Postoji dinamički i statički site map. Mi radimo i jedan i drugi model.

Statička mapa sajta

• Statička mapa sajta je ona koja se ne menja automatski već je morate svaki put ručno dopunjavati i menjati. Nju je i najlakše uraditi. Čak postoje i razni alati na Internetu koji će za Vas sve završiti.
• Najveća mana statičke mape sajta je upravo ta što će Vam naknadno oduzimati vreme, odnosno svaki put kada nešto objavite moraćete ručno menjati mapu, pa je ponovo prijavljivati na pretraživače.
• Statičku mapu preporučujemo za sajtove koji ne menjaju često broj stranica sajta i ne dopunjuju sadržaj, za sajtove koji nisu toliko ambiciozni.

Dinamička mapa sajta

• Dinamičke mape sajta su komplikovanije za izradu, ali je potrebno sistem uraditi samo jednom i site map će automatski reagovati na novi sadržaj sajta i sama sebe dopunjavati.
• Kako to radimo? Veoma jednostavno. Dinamička site map je povezana sa bazom, odnosno podacima u bazi. Kad se pojave novi podaci u bazi site map automatski isčita te podatke, a Vi ne ulažete nikakav trud, sve je automatizovano.
• Za kakav sve sadržaj radimo dinamičke site mape? Pored običnog sadržaja odnosno linkova, radimo i video mape sajta, mapu sajta za slike, mape sajta za vesti i mape sajta za mobilne telefone.
• Dinamička mapa sajta je namenjena ambicioznijim sajtovima, koji vode računa o SEO, odnosno optimizaciji sajta za pretraživače.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
   <loc>http://example.com/sample.html</loc>
   <image:image>
     <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
   </image:image>
   <image:image>
     <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
   </image:image>
 </url> 
</urlset>