Izrada softvera - uopšteno

• Izrada softvera je složen proces, ali ispitivanja su pokazala da firme ili organizacije koje ulažu u nove tehnologije imaju višestruku dobit. One odskaču od konkurencije i olakšavaju zaposlenima da obavljaju svakodnevne poslove bolje i produktivnije.
• Izrada softvera nije jeftina, ali dobro urađen program Vam drastično štedi na vremenu koje Vam je bilo potrebno da odradite neku operaciju i samim tim podiže profitabilnost. Sve operacije ćete uraditi brže i preciznije, otklanja se mogućnost "ljudske greške".
• Nemojte dozvoliti sebi da zbog zastarelosti Vaših programa potpuno izgubite trku sa konkurencijom. Vreme niko ne može zaustaviti, zato je bitno šta radite u ovom trenutku.

Iskustvo iz dosadašnjeg rada u izradi softvera

Ako ste se već odlučili na izradu softvera treba da imate u vidu određene činjenice:
• Ne postoji jeftina ili skoro pa besplatna izrada softvera. Svako ko vam to nudi vrlo verovatno će Vas prevariti.
• Izrada programa po narudžbini zahteva saradnju zaposlenih. Potrebne su nam precizne instrukcije i upustva kakav je to konkretan program koji Vi želite. To znači da će Vaši zaposleni morati da odvoje vreme da bi objasnili sve pojedinosti vezane za procese u Vašem sistemu onima koji treba da izrade program. To je možda i najvažniji korak - što preciznije i konkretnije informacije date to bolji program dobijete.
Precizno isplanirajte kakav Vam je program potreban.
• Preciznim planiranjem skratićete i Vaš i naš posao pri izradi softvera, samim tim troškovi izrade će biti manji.
• Smanjuje se mogućnost za greške prilikom davanja nepreciznih instrukcija.

Trenutno najtraženiji softveri su:

• Program za knjigovodstvo,
• Program za radnje i preduzeća,
• Program za veleprodaju i maloprodaju,
• Program za fakturisanje,
• Program za agencije za nekretnine,
• Program za štamparije,
• Program za kontrolu pristupa radnika,
• Program za evidenciju radnog vremena,
• Poslovni program.

Koje su prednosti i šta konkretno nudimo ako kupite program od nas:

• Vršimo programiranje softvera i koji trenutno ne postoje na tržištu;
• Softver je potpuno prilagođen Vašim poslovnim potrebama;
• Dobijate račun i garantni rok od godinu dana, na ispravnost i rad pri pravilnoj upotrebi programa;
• Dajemo mesec dana garancije za ispravke grešaka u programima ako postoje i za minimalno ispravljanje programa po dogovoru.
Naši radovi su nam najbolja reklama, i u našem cilju je da budete zadovoljni;
• Dobijate besplatnu obuku za rad na programu,
• Dajemo jasne uslove održavanja softvera posle isteka garantnog roka.